Zaznacz stronę

Nieruchomości

Sprawy z zakresu zagadnień związanych z nieruchomościami obejmują w szczególności:

 

  • sprawy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni,

  • zniesienie współwłasności nieruchomości,

  • zasiedzenie nieruchomości,

  • rozgraniczenie nieruchomości,

  • służebność, droga konieczna,

  • eksmisje,

  • wpisy w księgach wieczystych i inne.