Windykacja

Działania windykacyjne Kancelarii obejmują:

  • monitoring wierzytelności,

  • reprezentację zmierzającą do pozasądowego odzyskania należności,

  • reprezentację w postępowaniu sądowym,

  • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym,

  • uprzednie zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika.